ἀπολογηθέντα

ἀπολογηθέντα
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor part mp neut nom/voc/acc pl
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor part mp masc acc sg
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor part pass neut nom/voc/acc pl
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor part pass masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”